Skuld gammel venskab rejn forgo 
og stryges fræ wor mind?
Skuld gammel venskab rejn forgo 
med dem daw så læng, læng sind? 
De skjønne ungdomsdaw, åja, 
de daw så swær å find!
Vi' el løwt wor kop så glådle op 
for dem daw så læng, læng sind!

Og gi så kuns de glajs en top 
og vend en med di kaw'.
Vi' et ta ino en jenle kop
for dem swunden gammel daw. 
De skjønne ungdomsdaw ...

Vi tow - hwor hår vi rend omkap 
i' æ grønn så manne gång!
Men al den trawen verden rundt 
hår nu gjord æ bjenn lidt tång. 
De skjønne ungdomsdaw ...

Vi wojed sammel i æ bæk
fræ gry te høns war ind.
Så kam den haw og skil wos ad. 
Å, hvor er æ læng, læng sind! 
De skjønne ungdomsdaw...

Der er mi hånd, do gamle swend! 
Ræk øwer og gi mæ dind. 
Hwor er æ skjøn å find en ven, 
en håj mist for læng, læng sind! 
De skjønne ungdomsdaw...

Should auld acquaintance be fargot, 
and nev er brought to mind? 
Should auld acquaintance be forgot, 
and days of auld lang syne?
And days of auld lang syne,
my dear, and days of auld lang syne, 
should auld acquaintance be forgot, 
and days of auld lang syne?

We twa ha'e run aboot the braes 
and pu'd the gowans fine,
We've wander'd mony a weary foot, 
sin' auld lang syne.
And days of auld lang syne...

We twa ha'e sported i' the burn, 
from morning sun till dine,
but seas between us braid ha' e roar'd, 
sin' auld lang syne.
And days of auld lang syne ...

And here's a hand, my trusty frien', 
and gie's a hand o' thine;
we'll tak' a cup of kindness yet, 
for auld lang syne.
And days of auld lang syne ...